Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.9
ze dne 17.09.2007

Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v 5.podlaží v Nevanově ulici čp. 1076

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v Nevanově ulici čp. 1076
v Praze - Řepích.

II. schvaluje vypsání nabídky startovacího bytu podle pravidel schválených ZMČ dne 29.8.2007

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF