Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.43
ze dne 19.11.2008

Usnesení k upřesnění ceny dodatku č. 1 na PD „Výměna oken, zateplení ZŠ Španielova 1111“

Rada MČ

I. projednala upřesnění ceny dodatku č. 1 na PD „Výměna oken, zateplení ZŠ Španielova 1111“


II. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 na odstranění balkónů pav. A na částku: bez DPH 24 000 Kč, s DPH 28 560   


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis dodatku č. 1

Tisk Export článku do PDF