Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.41
ze dne 19.11.2008

Usnesení k úpravě dopravního režimu – ulice Makovského

Rada MČ

I. projednala předložené návrhy možných úprav dopravního režimu v ul. Makovského v lokalitě „Blatiny“.


II. schvaluje „Variantu 1“ 


III. pověřuje místostarostu Bc. Černovského k jednání s Dopravním podnikem HMP o možnosti spolufinancování.

Tisk Export článku do PDF