Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.11
ze dne 10.12.2007

Usnesení k úpravám na vstupech Makovského č.p. 1140-1145, 1222-1227

Rada MČ

I. projednala úpravy na vstupech Makovského č.p. 1140 -1145, 1222-1227

II. schvaluje zajištění výběru zhotovitele a vlastní realizaci firmou OPTIMIS,    financování v částce 1 332 000 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2008, fakturace bude předána k proplacení Úřadu MČ Praha 17

III. ukládá informovat firmu OPTIMIS, dále RMČ ukládá místostarostovi Bc. Černovskému zahrnout do návrhu rozpočtu na r. 2008

Tisk Export článku do PDF