Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.12
ze dne 10.12.2007

Usnesení k úplatnému nabytí vlastnictví pozemku č. parc. 1327/19 k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala svěření nebo případné úplatné nabytí  vlastnictví  pozemku č. parc. 1327/19 k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m .Prahy do vlastnictví MČ Praha 17

II. souhlasí se svěřením nebo  případným úplatným nabytím vlastnictví pozemku č. parc. 1327/19 k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví MČ Praha 17 v částce  756 250,- Kč
 
III. ukládá místostarostovi Kopeckému předložit k projednání Zastupitelstvu M.č. Praha 17 dne 19.12.2007

Tisk Export článku do PDF