Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.3
ze dne 19.05.2008

Usnesení k umístění protihlukového pásu zeleně podél ul. Plzeňské

Rada MČ

I. projednala souhlasy a nesouhlasy s umístěním protihlukového pásu zeleně na pozemcích cizích vlastníků při ul. Plzeňská v Praze 17 - Řepích zpracované firmou D - PLUS.
 

II. ukládá OÚRI Ing. Filipové vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, sledovat zajištění vkladu do KN a pokračovat v jednání s vlastníky pozemku.

Tisk Export článku do PDF