Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.40
ze dne 20.08.2008

Usnesení k umístění hlídaného parkoviště

Rada MČ

I. ukládá odboru životního prostředí a dopravy uskutečnit dotazníkovou anketu, zda by obyvatelé okolních bytových panelových domů v blízkosti dotčeného pozemku souhlasili s provozováním placeného hlídaného parkoviště v této lokalitě. Distribuci dotazníků obyvatelům by byla zajištěna prostřednictvím OPTIMISU.
Tisk Export článku do PDF