Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.32
ze dne 21.01.2008

Usnesení k ukončení schvalování stavebních úprav, tj. povolování výstavby zádveří a přičlenění nebytových nebo společných prostor domu k bytovým jednotkám

Rada MČ

I. projednala ukončení schvalování stavebních úprav spočívajících v připojení části domovní chodby za účelem vybudování zádveří a přičlenění nebytového nebo společného prostoru domu k bytovým jednotkám ve všech bytových domech v majetku MČ Praha 17.


II. schvaluje ukončení schvalování stavebních úprav spočívajících v připojení části domovní chodby za účelem vybudování zádveří a přičlenění nebytového nebo společného prostoru domu k bytovým jednotkám ve všech bytových domech v majetku MČ Praha 17.


III. ukládá vedoucí OSOM zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF