Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.16
ze dne 09.01.2008

Usnesení k ukončení nájmu ke služebnímu bytu č. 42 o vel.1+k.k. v 8.podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. projednala ukončení nájmu ke služebnímu bytu dohodou, z důvodu ukončení pracovního poměru ke dni 31.12.2007. Nedojde-li k dohodě, ukončit nájemní smlouvu výpovědí podle § 711a odst. 1, písm.b. občanského zákoníku.


II. schvaluje ukončení nájmu ke služebnímu bytu dohodou, nedojde-li k dohodě, ukončit nájemní smlouvu výpovědí podle § 711 odst. 1, písm.b. občanského zákoníku.


III. ukládá vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF