Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.27
ze dne 22.07.2009

Usnesení k ukončení nájemní smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené dne 30. 6. 2006 v lokalitě ul. Na Chobotě v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana XY, IČ: XY  se sídlem Na Radosti, Praha 5 o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2006 na část pozemku parc. č. XY v lokalitě ul. Na Chobotě v k. ú. Řepy.


II. SCHVALUJE

ukončit smlouvu o nájmu nemovitosti s panem XY, IČ: XY se sídlem Na Radosti, Praha 5 ke dni 31. 8. 2009.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF