Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.2
ze dne 11.07.2007

Usnesení k ukončení nabídky k odprodeji bytů stávajícím nájemníkům bytového panelového domu v ul. Španielova čp. 1270 až 1276 vč. pozemků v k.ú.Řepy .

Rada MČ

I. projednala zprávu OSOM o průběhu prodeje bytového panelového domu - I.etapy  v ul.Španielova čp. 1270 až 1276 vč. pozemků v k.ú. Řepy a návrh zástupce starostky pana Kopeckého na ukončení prodeje.


II. schvaluje návrh zástupce starostky p. Kopeckého 


III. doporučuje  ZMČ ukončit prodej  bytového panelového domu - I.etapy  v ul. Španielova čp. 1270 až 1276 vč. pozemků v k.ú. Řepy ke dni 15.7.2007 .Po tomto termínu nebude brán zřetel na žádosti o prodej bytových jednotek ve výše uvedeném panelovém domě.


IV. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ.

Tisk Export článku do PDF