Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.39
ze dne 27.06.2007

Usnesení k úhradě faktury za projektovou dokumentaci Stavby č. 7553 Břevnovská radiála, dopracování technické ověřovací studie proveditelnosti z října 2006

Rada MČ

I. projednala úhradu za projektovou dokumentaci, objednanou u Cityplan spol. s.r.o., Praha 1.


II. pověřuje OÚR prověřit před úhradou, proč MČ jako účastník řízení, neobdržela projektovou dokumentaci zdarma.


III. souhlasí s úhradou faktury v částce 33 242,70 Kč ze schválené rozpočtové rezervy M Praha 17
Tisk Export článku do PDF