Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.2
ze dne 12.11.2007

Usnesení k účasti zaměstnanců na bowlingovém turnaji

Rada MČ

I. projednala financování bowlingového turnaje zaměstnanců ÚMČ dne 23.11.2007

II. schvaluje financování tohoto turnaje ve výši 1 800,- Kč z kapitoly 09 Vnitřní správa a převod finančních prostředků v rámci kapitoly 09 Vnitřní správa v částce 1 800,- Kč z položky 5175 - pohoštění na položku 5169 nákup ostatních služeb.

III. ukládá ekonomickému odboru v rámci změn rozpočtu k 30.11. 2007 provést rozpočtové opatření dle tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF