Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.1
ze dne 04.05.2009

Usnesení k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA

navržené termíny zasedání RMČ a ZMČ v II. pololetí 2009


RMČ :

8. 7. 2009, 22. 7. 2009, 5. 8. 2009, 19. 8. 2009, 2. 9. 2009, 14. 9. 2009, 30. 9. 2009, 14. 10. 2009, 26. 10. 2009, 11. 11. 2009, 25. 11. 2009, 7. 12. 2009


ZMČ :

23. 9. 2009, 4. 11. 2009, 16. 12. 2009


II. SOUHLASÍ

s navrženými termíny zasedání RMČ a ZMČ v II. pololetí 2009

Tisk Export článku do PDF