Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.46
ze dne 10.12.2007

Usnesení k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2008

Rada MČ

Termíny zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2008
RMČ :
9.ledna, 21.ledna
6.února, 20.února
5.března, 17.března
9.dubna, 23.dubna
7.května, 19.května
4.června, 16.června

ZMČ :
30.ledna, 26.března, 28.května, 25.června 


Rada

I. projednala termíny zasedání RMČ a  ZMČ Praha 17 v I.pololetí 2008

II. schvaluje navrhované termíny zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2008

Tisk Export článku do PDF