Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.30
ze dne 08.10.2008

Usnesení k termínovanému vkladu

Rada MČ

I. souhlasí s obnovením termínovaného vkladu v původní výši na dobu 1 měsíce.
Tisk Export článku do PDF