Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.1
ze dne 28.01.2009

Usnesení k sumarizaci stížností, petic a jiných podání za rok 2008

Rada MČ

I. bere na vědomí sumarizaci stížností, petic a jiných podání za rok 2008.
Tisk Export článku do PDF