Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.6
ze dne 28.11.2007

Usnesení k studii Hasičské stanice Řepy

Rada MČ

I. schvaluje  přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 6 a § 23 odst.4 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  "Studie Hasičské stanice Řepy",  firmy BOMART spol.s r.o. , Praha 4, Spořilov, Severovýchodní II 1474/65, IČO 250 91 905, nabídková cena bez DPH 96 000,- Kč. vč.DPH 114 240,- Kč. 


II. ukládá OÚRI zajistit zpracování smlouvy, starostku pověřuje  podpisem smlouvy, dále ukládá Bc. Černovskému zapracování do rozpočtu na rok 2008.

Tisk Export článku do PDF