Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.43
ze dne 08.09.2008

Usnesení k souhlasu s vybudováním vjezdu do RD Doubravínova

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, vlastníka nemovitosti v ul.Doubravínova o povolení k vybudování vjezdu z ulice Doubravínova č.parc. XY, tento pozemek je ve vlastnictví MČ Praha 17.

 
II. schvaluje vydat souhlas vlastníka pozemku p.č.XY- komunikace Doubravínova  k vybudování vjezdu na pozemek, který je ve vlastnictví pana XY bytem Doubravínova, Praha - Řepy. 


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF