Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.10
ze dne 04.06.2007

Usnesení k směrnici Úřadu m. č. Praha 17 o dodržování povinnosti vedoucích zaměstnanců Úřadu m. č. Praha 17 a členů zastupitelstva MČ Praha 17

Rada MČ

I. bere na vědomí Směrnici Úřadu MČ Praha 17 k dodržování povinnosti vedoucích zaměstnanců Úřadu m. č. Praha 17 a členů zastupitelstva MČ Praha 17 v oblasti střetu zájmů.
Tisk Export článku do PDF