Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.36
ze dne 20.10.2008

Usnesení k schválení finančních prostředků na přípravné práce v roce 2008 spojené s přípravou projektu na výstavbu sportovního areálu v ul. Na Chobotě

Rada MČ

I. projednala financování přípravných prací v roce 2008  spojených s přípravou projektu na výstavbu sportovního areálu v ul. Na Chobotě ve výši 200 000,- Kč


II. souhlasí, aby financování výše uvedené akce bylo zajištěno z finanční rezervy rozpočtu městské části na rok 2008


III. ukládá ekonomickému odboru zapracovat financování přípravných prací v roce 2008 spojených s přípravou projektu na výstavbu sportovního areálu v ul. Na Chobotě ve výši 200 000,- Kč do změn rozpočtu k 30.11.2008

Tisk Export článku do PDF