Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.49
ze dne 23.05.2007

Usnesení k rozšíření zmocnění k zastupování Mč Praha 17 při jednání shromáždění vlastníků domu Španielova 1270 -1276

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na rozšíření zmocnění k zastupování Mč Praha 17 při jednání shromáždění vlastníků domu Španielova 1270 -1276, Praha 17.


II. schvaluje rozšíření zmocnění vedoucí OSOM k zastupování Mč Praha 17 při jednání shromáždění vlastníků domu Španielova 1270-1276, Praha 17, že zmocněnec je oprávněn pověřit v případě nemožnosti svojí osobní účasti při jednání další pracovnici odboru správy obecního majetku.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF