Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.49
ze dne 21.01.2008

Usnesení k rozhodnutí zadavatele o dalším postupu ve veřejné zakázce "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17"

Rada MČ

I. projednala problematiku průběhu výběru dodavatele ve veřejné zakázce "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17"


II. schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) a § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení veřejné zakázky "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s následujícím odůvodněním: "V průběhu zadávacího řízení se nezávisle na aktivitě zadavatele naskytla zadavateli příležitost pokrýt rozhodující část požadavků zadavatele na informační systém dodávkou "centrálního informačního systému" nasazovaného Magistrátem hlavního města Prahy koordinovaně v rámci jednotlivých městských částí. Využití tohoto řešení je pro zadavatele z řady důvodů výrazně vhodnější, než  používání proprietárního řešení, které bylo zadavatelem v rámci veřejné zakázky "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17" poptáváno.


III. ukládá tajemníkovi ÚMČ zajistit ve spolupráci se společností RELSIE spol. s r.o. následné kroky vyplývající ze zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a informovat RMČ o výsledcích jednání s HLMP v problematice aplikace IT systému na MČ P-17.

Tisk Export článku do PDF