Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.3
ze dne 22.04.2009

Usnesení k rozhodnutí o přidělení dotace z Fondu pro podporu základních škol

Rada MČ

I. souhlasí s předloženým vyhodnocením projektů základních škol


II. schvaluje přidělení dotace:

ZŠ Jana Wericha ve výši 107 100,- Kč

ZŠ genpor. Františka Peřiny ve výši 100 800,- Kč

ZŠ Laudova ve výši 39 780,- Kč

Tisk Export článku do PDF