Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.43
ze dne 09.03.2009

Usnesení k rozdělení finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb působících na území MČ Praha 17

Rada MČ

I. schvaluje rozdělení účelové neinvestiční dotace dle tab. č. 1


II. ukládá Bc. B. Černovskému zástupci starostky MČ předložit materiál k projednání a odsouhlasení na zasedání zastupitelstva MČ dne 18.3.2009.

Tisk Export článku do PDF