Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.4
ze dne 08.07.2009

Usnesení k revokaci usnesení RMČ č. 58.8 ze dne 25. 3. 2009 ve věci prodeje pozemků parc. č. 1293/229, 1293/230 a 2182 v  k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

opakovanou žádost Magistrátu hl. m. Prahy odboru obchodních aktivit o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1293/229, 1293/230 a  parc.č. 2182 v k. ú. Řepy o úplatný převod pozemků, které funkčně souvisí s budovou čp. 1330 na parc. č. 1293/230 požádal vlastník této budovy Autosalon Klokočka, spol. s r.o., který má pozemky pronajaty. Pozemky jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy a nacházejí se podél ul. Makovského.


II. REVOKUJE

své usnesení č. 58.8. ze dne 25. 3. 2009.


III. SOUHLASÍ

s úplatným prodejem pozemků parc. č. 1293/229 o výměře 551m2, parc. č. 2182 o výměře 63m2  a parc. č. 1293/230, který je zastavěn budovou ve vlastnictví společnosti Autosalon Klokočka, spol. s r.o. o výměře 457m2. Pozemky jsou ve vlastnictví Hl. m. Prahy v k. ú. Řepy. Upozorňujeme, že na pozemcích parc. č. 1293/229 a parc. č. 1293/230  je umístěna IS kanalizace se šachtami.


IV. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF