Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.11
ze dne 15.10.2007

Usnesení k revokaci usnesení č. 19.16 z 3.10.2007

Rada MČ

I.projednala  návrh předkladatele na revokaci usnesení č. 19.16 z 3.10.2007, a to z důvodu změny termínu  hostování Cirkusu Berousek Sultan v lokalitě sídliště Řepy - konečná stanice tramvají ul.Drahoňovská od 22.10.2007 do 11.11.2007. Současně projednala návrh na uzavření smlouvy o pronájmu pozemků na tento termín, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 17 tj. pozemek p.č. 1293/943 o výměře 95 m2, pozemek p.č. 1293/945 o výměře 15 m2, ostatní pozemky potřebné k provozu cirkusu nejsou ve vlastnictví MČ Praha 17.
              
II.schvaluje
1.revokaci usnesení č.19.16 z 3.10.2007
2.změnu termínu  hostování Cirkusu Berousek Sultan  a pronájem pozemků p.č. 1293/943, 1293/945 na dobu od  22.10.2007 do 11.11.2007.
3.uzavření smlouvy o pronájmu pozemku č. par. 1293/943 o výměře 95 m2  a  č.par. 1293/945 o výměře 15 m2 v termínu od 22.10.2007 do 11.11.2007 za cenu pronájmu 541,-- Kč.

III.zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu pozemku

IV.ukládá OSOM  postupovat dle tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF