Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.11
ze dne 05.09.2007

Usnesení k rekonstrukci komunikace Šedivého v Praze - Řepích

Rada MČ

I. souhlasí s nabídkou stavební společnosti Šlehofer, a.s. na rekonstrukcí komunikace v ul. Šedivého u


II. ukládá OŽPD připravit smlouvu k odsouhlasení na příští zasedání Rady.

Tisk Export článku do PDF