Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.10
ze dne 06.02.2008

Usnesení k realizaci  umístění infotabulí " Vítá Vás městská část Praha 17 Řepy " na sloupech veřejného osvětlení

Rada MČ

I. projednala předložený návrh smlouvy


II. souhlasí s ním bez připomínek.


III. pověřuje  starostku podepsáním smlouvy.

Tisk Export článku do PDF