Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.7
ze dne 28.11.2007

Usnesení k prováděcí projektové dokumentaci - Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Praha - Řepy

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace.


II. schvaluje přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6 a §23 odst. 4 písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zpracování prováděcí projektové dokumentace Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Praha - Řepy, kterou podala firma Domistav CZ a.s., Průchova  473/45, Praha 5. Nabídková cena bez DPH 211 029,- Kč, vč. DPH 251 124,- Kč.


III.  ukládá OÚRI zajistit zpracování smlouvy, starostku pověřuje podpisem smlouvy, dále ukládá Bc. B. Černovskému zapracování do rozpočtu na rok 2008.

Tisk Export článku do PDF