Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.18
ze dne 27.06.2007

Usnesení k pronájmu pozemku parc.č. 1353, ev.č. 9c - zahrádka "Ke Kaménce"

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o pronájem pozemku ( zahrádky ) parc. č. 1353 evid. č. 9c o výměře 281 m2 v lokalitě "Ke Kaménce" v k. ú. Řepy.


II. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na předmětný pozemek s panem XY , nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF