Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.18
ze dne 28.11.2007

Usnesení k pronájmu nebytového prostoru v suterénu domu čp.1278 Španielova ulice, Praha-Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o pronájem nebytového prostoru v suterénu domu čp. 1278 na dobu určitou.


II. schvaluje pronájem nebytového prostoru, skladu o velikosti 9,9m2, v suterénu domu čp. 1278, Španielova ul., Praha-Řepy, panu XY, na dobu určitou od 1.12.2007 do 31.8.2008 na uskladnění nábytku a domovního vybavení. Nájemné bude stanoveno ve výši 250,-Kč/m2/rok


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy pro žadatele  XY a správní firmu Optimis s.r.o.

Tisk Export článku do PDF