Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.46
ze dne 08.09.2008

Usnesení k pronájmu části pozemku - zahrádkářská kol. Ke Kaménce

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , bytem Na Chobotě 1347, Praha 6 o převedení nájemní smlouvy  na část pozemku. Původní nájemkyní je paní XY, Šimonova 1107, Praha 6. Pozemek je v zahrádkářské kolonii Ke Kaménce v k.ú. Řepy.

 
II. schvaluje ukončit  nájemní smlouvu s paní XY k 30.9.2008 a uzavřít novou smlouvu o nájmu části pozemku  o výměře 307m2  s panem XY od 1.10.2008.


III. ukládá vedoucí OSOM uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku v lokalitě Ke Kaménce s panem XY, Praha 6 a ukončit pronájem tohoto pozemku s paní XY


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku příp.jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF