Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.12
ze dne 28.01.2009

Usnesení k projektové dokumentaci "Výměna oken, zateplení objektu a střechy ZŠ Socháňova 1139" - dodatek č.1

Rada MČ

I. projednala zdůvodnění dodatku č.1 k projektové dokumentaci "Výměna oken, zateplení objektu a střechy ZŠ Socháňova 1139"


II. souhlasí s dodatkem č.1 k projektové dokumentaci "Výměna oken, zateplení objektu a střechy ZŠ Socháňova 1139".

1.Zpracování energetického průkazu na základě vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Cena bez DPH 52 300,-Kč, s DPH 62 537,-Kč

2. Venkovní osvětlení přilehlých pěších komunikací. Cena bez DPH 18 700,-Kč, s DPH 22 253,-Kč

3. Statické posouzení a konstrukční řešení ocelových konstrukcí markýz u hlavních vchodů. Cena bez DPH 24 400,-Kč, s DPH 29 036,-Kč

Celková cena za všechny položky je bez  DPH 95 400,-Kč, s DPH 113 526,-Kč

4.Prodloužení termínu odevzdání do 18.3. 2009


III. ukládá OÚRI informovat zpracovatele projektové dokumentace, starostce podpis dodatku č.1 ke smlouvě

Tisk Export článku do PDF