Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.16
ze dne 05.09.2007

Usnesení k projednání záměru zařazeného v kategorii II, bodu 10.15 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění "Autosalon Klokočka Centrum, a.s. - Rekonstrukce lakovny a klempírny Karlovarská ul., Praha 17"

Rada MČ

I. projednala  záměr  zařazený v kategorii II, bodu 10.15 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, "Autosalon Klokočka Centrum, a.s. - Rekonstrukce lakovny a klempírny. Karlovarská ul. Praha 17"


II. souhlasí  se záměrem 


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF