Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.4
ze dne 27.06.2007

Usnesení k projednání žádosti MHMP odboru ochrany prostředí na vytipování lokalit pro umístění sběrných dvorů

Rada MČ

I. projednala žádost MHMP odboru ochrany prostředí na vytipování lokalit pro umístění sběrných dvorů


II. zamítá vytipovaný návrh komise životního prostředí a rozvoje MČ (konečná tramvají Řepy)
Tisk Export článku do PDF