Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.5
ze dne 27.06.2007

Usnesení k projednání žádosti města Hostivice o předběžný souhlas s umístěním kanalizačního řadu na pozemku č. parc. 1378/12 k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost


II. souhlasí s umístěním stavby kanalizačního řadu na pozemku č. parc. 1378/12 k.ú. Řepy.
Tisk Export článku do PDF