Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.3
ze dne 15.10.2007

Usnesení k projednání žádosti firmy Stavokomplex spol.s r.o., Chrášťany 19, 252 19 p. Rudná, o posunutí termínu dokončení a předání díla "Stavební úprava panelového domu ul. Žufanova č.p. 1098,1099, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. bere na vědomí nový termín dokončení - 30.10.2007

II. konstatuje, že nebyla dodržena smlouva o dílo a tudíž musí být uplatněna sankce ve výši 66 tis. Kč, vyplývající ze smlouvy, týkající se nedodržení původně stanoveného termínu. 

III. ukládá OÚRI  postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF