Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.37
ze dne 27.06.2007

Usnesení k projednání "Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická na Ruzyňské letiště"

Rada MČ

I. projednala návrh na ukončení I. etapy prodloužení trasy A ve stanici Motol.


II. schvaluje požadavek


III. ukládá OÚRI zaslání požadavku na ukončení ve stanici Motol investorovi DP, Radě MHMP, IDS.
Tisk Export článku do PDF