Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.10
ze dne 12.11.2007

Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na stavební práce "Oprava chodníku před objekty č.p. 1096 - 1099 v ul. Žufanova" a financování

Rada MČ

I. projednala nabídky veřejné zakázky "Oprava chodníku před objekty č.p. 1096 - 1099 v ul. Žufanova, Praha 6 - Řepy" a  její financování.


II. souhlasí  se zrušením výzvy na  "Opravu chodníku před objekty č.p. 1096 - 1099 v ul. Žufanova, Praha 6 - Řepy" a s vypsání výzvy na jaře  r. 2008. Financování akce bude  zahrnuto do návrhu rozpočtu na r. 2008.

Tisk Export článku do PDF