Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.17
ze dne 05.09.2007

Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu "Procesní analýza stávajícího  IS,  zadávací dokumentace,  výběr dodavatele na IS  Úřadu M.č. Praha 17 "

Rada MČ

I. projednala  přijetí nejvhodnější  nabídky na veřejnou  zakázku malého rozsahu "Procesní analýza stávajícího  IS,  zadávací dokumentace,  výběr dodavatele na IS  Úřadu M.č. Praha 17 ".


II. souhlasí  s přijetím  nabídky firmy Relsie, spol.s.r.o., Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 ,
IČO 624 17 339, DIČ CZ 624 17 339 , nabídková cena bez DPH 205 000,-Kč, vč. DPH 243 950,-Kč.


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF