Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.14
ze dne 05.09.2007

Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6 zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Zpracování projektu pro předložení žádosti o grant z FM EHP/Norska na realizaci: Modernizace a vybavení základní umělecké školy Blatiny v Praze 17"

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého  rozsahu zadanou dle  §12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů na akci "Zpracování projektu pro předložení žádosti o grant z FM EHP/Norska na realizaci: Modernizace a vybavení základní umělecké školy Blatiny v Praze 17"


II. souhlasí  s přijetím nabídky firmy Finanční poradenství, s.r.o., Květnového vítězství 1361, Praha 4 nabídková cena bez DPH 407 600,-Kč., vč. DPH 485 044,- Kč.

Tisk Export článku do PDF