Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.13
ze dne 05.09.2007

Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6 a § 23 odst.4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1024, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého  rozsahu zadanou dle  §12 odst. 6 zákona a  § 23 odst. 4 písm. a)  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů na akci "Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1024, Praha 6 - Řepy"


II. souhlasí  s přijetím  nabídky firmy Domistav CZ, a.s. Průchova 573/45, Praha 5, IČO 274 81 107, nabídková cena bez DPH 403 935,- Kč., vč. DPH 480 683 ,- Kč.

Tisk Export článku do PDF