Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.23
ze dne 31.10.2007

Usnesení k projednání  přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu "Dodávka a montáž schodišťové plošiny pro KS Průhon, Praha 6 - Řepy"  a její financování

Rada MČ

I. projednala veřejnou  zakázku malého rozsahu "Dodávka a montáž schodišťové plošiny pro KS Průhon, Praha 6 - Řepy", přijetí nejvhodnější  nabídky a její financování.


II. souhlasí  s přijetím  nabídky firmy ALTECH s.r.o. Bánov  479 , IČO 463 44 861.
Nabídková cena  bez  DPH 326 000,00 Kč., vč. DPH 387 940,- Kč, bude  zahrnuto do rozpočtu na rok 2008.


III. pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.


IV. ukládá OÚRI a EO postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF