Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.30
ze dne 21.01.2008

Usnesení k projednání návrhu nařízení o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením

Rada MČ

I. projednala návrh  nařízení HLMP o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením.


II. konstatuje, že nemá k návrhu výše uvedeného nařízení za MČ Praha 17 připomínky.


III. ukládá tajemníkovi zaslat neprodleně toto stanovisko odboru daní , poplatků a cen MHMP.

Tisk Export článku do PDF