Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.11
ze dne 02.05.2007

Usnesení k projednání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění "Prohlášení vlastníka pro IV.etapu prodeje dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů"

Rada MČ

I. projednala přijetí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu vypsanou dle
ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Prohlášení vlastníka pro IV.etapu prodeje dle § 4 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů" pro objekty Vondroušova 1161 až 1166 bez pozemků pod objektem; Nevanova 1053 až 1055 vč. pozemků pod objektem; Španielova 1277-1283 vč. části pozemků pod objektem; Socháňova 1132 až 1134 vč. pozemků pod objektem; Vondroušova 1212 až 1218 vč. části pozemků pod objektem; Jiránkova 1137 vč. pozemků pod objektem. Zadané objekty v k.ú.Řepy. Hodnocení bylo provedeno v souladu se zadáním a) ekonomická výhodnost - 80% ; b) přehlednost formy zpracování - 20 %.


II. schvaluje a přijímá nejvhodnější nabídku firmy GSG spol s.o., Tiskařská 10, Praha 10, nabídková cena bez DPH 857.565,-Kč; s DPH 1.020.502,-Kč tj. na 1 BJ bez DPH .. 1.615,-Kč; na 1 BJ s DPH .. 1.922,-Kč.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 podpisem Smlouvy o dílo a ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF