Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.32
ze dne 20.08.2007

Usnesení k projednání finančního zajištění akcí : Výměna oken Galandova č.p. 1242-1246, Výměna oken Jiránkova 1138

Rada MČ

I. projednala  návrh na financování akcí Výměna oken Galandova č.p. 1242-1246, Výměna oken Jiránkova 1138 z finančních prostředků Fondu obnovy majetku MČ Praha 17.


II. souhlasí s financováním akce Výměna oken Galandova č.p. 1242-1246 ve výši 9 mil. Kč  , Výměna oken Jiránkova 1138 ve výši 3,7 mil. Kč z Fondu obnovy majetku MČ Praha 17.

Tisk Export článku do PDF