Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.7
ze dne 27.06.2007

Usnesení k projednání dodatku víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu " dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Výměna oken MŠ Laudova 1030, 1031, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala dodatek víceprací (sítě proti hmyzu do kuchyně, venkovní parapety balkónových dveří , demontáž a následnou montáž krytů topení , vstupní dveře, které jsou navrženy v projektu jako plastové budou zaměněny za hliníkové).


II. souhlasí s dodatkem víceprací na další práce firmy VEKRA s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázeň Toušeň, IČO 430 050 21 , DIČ CZ 430 050 21, cena bez DPH 250 563,- Kč, vč. DPH 298 170 ,- Kč.


III. pověřuje starostku podpisem dodatku víceprací.
Tisk Export článku do PDF