Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.4
ze dne 04.06.2007

Usnesení k projednání dodatku víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu " dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava hřiště na parc. č. 1293/84 k.ú. Řepy ZŠ Socháňova, Praha - Řepy, 3. etapa - povrchy"

Rada MČ

I. projednala dodatek víceprací na veřejnou  zakázku malého rozsahu "Oprava hřiště na parc.č. 1293/84 k.ú. Řepy ZŠ Socháňova, Praha - Řepy, 3. etapa - povrchy".

II. souhlasí  s dodatkem víceprací na další práce firmy sdružení firem J.I.H.- TUBECO,
vedoucí účastník sdružení J.I.H.- Ing. Jiří Huptych, Na Vrších 7, 100 00 Praha 10,  IČO 41157834
Cena bez DPH  1 178 140,00 Kč., vč. DPH  1 401 986,60 Kč.

III. pověřuje starostku podpisem dodatku víceprací.

Tisk Export článku do PDF