Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.9
ze dne 28.11.2007

Usnesení k projednání dodatku na stavbu  - Stavební úprava panelového domu ul. Žufanova 1098 - 1099, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I.  schvaluje  přijetí dodatku č.1 smlouvy o dílo č. SMO 700000085 ze dne14.5.2007, na Stavební úpravu panelového domu ul. Žufanova 1098 - 1099, Praha 6 - Řepy snížení celkové cena  bez DPH -21 333,97 Kč, vč. DPH -22 400,67 Kč


II. ukládá OÚRI zajistit zpracování dodatku ke smlouvě o dílo, starostku pověřuje podpisem dodatku.

Tisk Export článku do PDF